Splošni pogoji

Splošni pogoji nakupa prek spletne strani e-trgovine Waterpulse.si

Z uporabo internetnih storitev trgovine Waterpulse.si, se strinjate s splošnimi pogoji, navedenimi v nadaljevanju dokumenta. Če se ne strinjate s splošnimi pogoji Waterpulse.si, prosimo, ne uporabljajte našo spletno stran.

Ta dokument vsebuje splošne pogoje, ki jih LA DIG d.o.o. v besedilu tega dokumenta Waterpulse.si nudi uporabniku prek spletne trgovine Waterpulse.si. Naslednji splošni pogoji predstavljajo soglasje k sklenitvi kupoprodajne pogodbe med osebo, ki je sprejela te splošne pogoje, v nadaljevanju "potrošnik", na eni strani, in Waterpulse.si na drugi strani v zvezi z naročanjem in nakupom ponujenih izdelkov preko e-trgovine Waterpulse.si.

PREDMET POGODBE

Waterpulse.si potrošniku ponuja možnost, da kupi izdelke, ki so na voljo na spletni strani Waterpulse.si, s plačilom ustrezne cene, medtem ko potrošnik spoštuje te splošne pogoje in dodatno navedene na spletni strani Waterpulse. bg zahteve za določeno blago.

SPREMEMBE POGOJEV

Blago, ki ga ponuja Waterpulse.si, je raznoliko glede na izboljšanje in širitvijo kataloga izdelkov in se nenehno spreminja, kar to je povezano s pravnimi spremembami, ki odražajo pogoje za njihovo ponudbo, zato se lahko ti splošni pogoji spremenijo enostransko od Waterpulse.si.

CENE

Nakupna cena, ki jo potrošnik dolguje, je navedena v pozivu za nakup ob predložitvi zahteva za nakup.

NAČINI PLAČILA

Plačilo cene iz prejšnjega oddelka in stroškov dostave lahko izvedete na naslednje načine: v gotovini s strani potrošnika ali tretje osebe v imenu istega, ob prejemu dostave; plačilo preko PayPal.com;

DOSTAVA BLAGA

Pošiljka se dostavi potrošniku ali tretji osebi, ki prejme in potrdi prenos iste v imenu potrošnika.

V primeru, da potrošnik na datum dobave ni bil najden na naslovu, ki je naveden ali niso zagotovljeni dostop in pogoji za dostavo naročila v navedenem roku, je Waterpulse.si oproščen obveznosti dostave naročila.

PRAVICO DO ODPOVEDI

Potrošnik ima pravico preklicati prejemanje naročila, če:

dobavljeno blago očitno ne ustreza naročilu potrošniškega blaga in se to lahko ugotovi z običajnim pregledom blaga;

blago je bilo poškodovano pri prevozu;

cena, ki jo mora potrošnik plačati, ne ustreza ponujeni ceni;